Kontaktinfo for Amcar Askøy

 

Se kart her for å finne ut hvor i Norge vi holder til.

Besøksadresse er: 

Florvågvegen 89

5305 Florvåg    

Brev               : Amcar Askøy, Florvågvegen 89, 5305 Florvåg. 

Telefon          : 56 14 10 20

Mobil m/SMS : 986 63 718

E-mail: Velges ved å trykke på den i styret du vil kontakte.

Organisasjonsnummer: 994 853 090
Kontonummer: 1503.36.21873
Vipps: 13410

 

Har du lyst å bli medlem? Se HER!


Sitter du i styret og skal sende ut brev / møteinkalling til medlemmene? Sjekk ut adresseendring HER!


Kontaktpersoner i styret:
PS: Mailadresse finner du ved å trykke på styreverv...

 

          

 

 

Skal dere leie lokalet en dag, bør vi få beskjed minst to dager i forveien slik at vi får mulighet til å klargjøre lokalet. Kontakt oss på telefon hvis du ønsker å leie.
Ta da kontakt med Kafèstyret for mer info.

Skal du låne nøkler til klubblokalet, kan du enten låne nøkkel av styremedlemmer som nevnt over, eller så kan du låne nøkkel av en som har bil i mekkelokalet.
Det er viktig at Hallansvarlig Styremedlem får info om at nøkler er utlånt, så alle er pålagt å innformère han med en SMS både ved utlån og ved tilbakelevering av nøkkel.Kafèstyret:
Veronica Nytun og Torhild Nytun 

.
Redaktør for medlemsbladet Go West (En tid: Mini Go West):
Desverre ingen...all info til medlemmer går for tiden via e-mail og SMS.
.

Arr. Komitè 2017:
John Christian Skagen, Einar Østevold,
Michael Nytun Vidar Helland. 
.
Valgkomitè 2018:
Vidar Karlsen, Frank Grahl og Odd Monsen.
.
Representanter fra AMCAR Askøy i styret for ungdomsmekking "Mekkeriet":
John Christian Skagen er styremedlem og
Michael Nytun er varamedlem.
.
Kursleder fra AMCAR Askøy for ungdomsmekking "Mekkeriet":
Øystein Fengestad og Johnny Lillefosse
.
Kursleder for egen Ungdomsmekkegruppe med egen bil:
Michael Nytun og Bjørn Sandvik.
.
Kontaktperson for Brønnøysundregistrene:
Roy Rodvelt
.
Revisor:
Morten Iversen
.
For info om Treff: 
Veronica Nytun

.

Cruising General:
Veronica Nytun
.
Kontaktperson med AMCAR i Trondheim:
Roy Rodvelt
Her er kontrakt for leie av mekkeplass.
Her er kontrakt for motoroverhaling i mekkelokalet.
Her er kontrakt for de som har nøkler til mekkelokalet.

Her er kontrakt for reklameplass på AMCAR Askøy hjemmeside

Her er kontrakt mellom Amcar og AMCAR Askøy.