Kontaktinfo for Amcar Askøy


Post og besøksadresse er: 

Florvågvegen 89

5305 Florvåg    

Brev : Amcar Askøy, Florvågvegen 89, 5305 Florvåg. 

Mobil m/SMS : 986 63 718

E-mail: accaskoy@hotmail.com eller velg ved å trykke på den i styret du vil kontakte.

Organisasjonsnummer: 994 853 090
Kontonummer: 3633.54.90511                          
Vipps: 13410
(PS: AMCAR Askøy Ungdomsmekkegruppe har eget kontonummer: 3633.54.90538)

 

Har du lyst å bli betalende medlem? Se info HER!
Utmelding for betalende medlemmer gjøres enten på email eller via sms. (se over her)


Kontaktpersoner i styret:

 

         
Skal et betalende medlem leie lokalet en dag, bør vi få beskjed minst to dager i forveien slik at vi får mulighet til å klargjøre lokalet. Kontakt oss på telefon hvis du ønsker å leie. Ta da kontakt med Utleier av Kafè for mer info.

Skal du låne nøkler til klubblokalet, kan du enten låne nøkkel av styremedlemmer som nevnt over, eller så kan du låne nøkkel av en som har bil i mekkelokalet.
Det er viktig at Hallansvarlig Styremedlem får info om at nøkler er utlånt, så alle er pålagt å innformère han med en SMS både ved utlån og ved tilbakelevering av nøkkel.Kiosk og Kafèstyret:
Henriette Lauritsen og Torgeir Klokkerhaug
.
Koordinator for Mandagsdugnad kl.18-21
Vidar Helland

.
Redaktør for medlemsbladet Go West (En tid: Mini Go West):
Desverre ingen...all info til medlemmer går for tiden via Facebook, e-mail og SMS.
.

Arr. Komitè 2024:


Valgkomitè 2025:
John Christian Skagen og Torgeir Klokkerhaug
.
Representanter fra AMCAR Askøy i Styret for ungdomsmekkegjengen "Mekkeriet":
Ingen for tiden
.
Kursleder fra AMCAR Askøy for ungdomsmekkegjengen "Mekkeriet":
Ingen for tiden
.
Kursleder for egen Ungdomsmekkegruppe med egen bil:
Rune Henneli. Christopher Geitung, Jan Reidar Olsen og Erik Basteson.
.
Komitè for "AMCAR Askøy på hjul med Ungdommen":
Rune Henneli
.
Kontaktperson for Brønnøysundregistrene:
Roy Rodvelt
.
Revisor:
Christine Hitland
.
For info om Treff: 
Roy Rodvelt
.

Admin for Facebook:
Monica Henneli
.
Cruising General:
Karsten Leirvik og Rune Hennli
.
Kontaktperson med AMCAR i Trondheim:
Roy Rodvelt
.
Vinterlagring:
Lea's Amcar, Osterøy Mobil: 975 75 978
Frode's Garage, Kalandseidet Mobil: 900 49 244
.
Vinterlagring i Kjøkkelvik, Herdla eller Arna.
Kontakt Kim-En AS (Kim Ove Kårdal) på 928 24 705.

 
Tilbake