Kontaktinfo for Amcar Askøy

 

Se kart her for å finne ut hvor i Norge vi holder til.

Post og besøksadresse er: 

Florvågvegen 89

5305 Florvåg    

Brev               : Amcar Askøy, Florvågvegen 89, 5305 Florvåg. 

Mobil m/SMS : 986 63 718

E-mail: accaskoy@hotmail.com eller velg ved å trykke på den i styret du vil kontakte.

Organisasjonsnummer: 994 853 090
Kontonummer: 3633.54.90511                          
Vipps: 13410
(PS: AMCAR Askøy Ungdomsmekkegruppe har eget kontonummer: 3633.54.90538)

 

Har du lyst å bli medlem? Se info HER!
Utmelding gjøres enten på email eller sms. (se over her)


Sitter du i styret og skal sende ut brev / møteinkalling til medlemmene? Sjekk ut adresseendring til våre medlemmer HER!


Kontaktpersoner i styret:
PS: Mailadresse finner du ved å trykke på styreverv...

 

          

Her er oversikt over styremedlemmer fra 2003 og frem til i dag!

 

Skal dere leie lokalet en dag, bør vi få beskjed minst to dager i forveien slik at vi får mulighet til å klargjøre lokalet. Kontakt oss på telefon hvis du ønsker å leie. Ta da kontakt med Utleier av Kafè for mer info.

Skal du låne nøkler til klubblokalet, kan du enten låne nøkkel av styremedlemmer som nevnt over, eller så kan du låne nøkkel av en som har bil i mekkelokalet.
Det er viktig at Hallansvarlig Styremedlem får info om at nøkler er utlånt, så alle er pålagt å innformère han med en SMS både ved utlån og ved tilbakelevering av nøkkel.Kafèstyret:
Turi Helland og Øyvind Berntsen

.
Redaktør for medlemsbladet Go West (En tid: Mini Go West):
Desverre ingen...all info til medlemmer går for tiden via e-mail og SMS.
.

Arr. Komitè 2022:
Roy Rodvelt, Øystein Fengestad, Johnny Lillefosse, Brage Skorve Haugland og Erik Basteson.

Valgkomitè 2021:
Frank Grahl og
Øystein Fengestad
.
Representanter fra AMCAR Askøy i styret for ungdomsmekking "Mekkeriet":
Øyvind Berntsen er varamedlem.

.
Kursleder fra AMCAR Askøy for ungdomsmekking "Mekkeriet":
Øystein Fengestad og Johnny Lillefosse
.
Kursleder for egen Ungdomsmekkegruppe med egen bil:
Christopher Geitung, Johnny Lillefosse og Erik Basteson.
.
Kontaktperson for Brønnøysundregistrene:
Roy Rodvelt
.
Revisor:
Erik Basteson
.
For info om Treff: 
Roy Rodvelt
.

Cruising General:
Vidar Helland
.
Kontaktperson med AMCAR i Trondheim:
Roy Rodvelt
.
Vinterlagring:
Lea's Amcar, Osterøy Mobil: 975 75 978
Frode's Garage, Kalandseidet Mobil: 900 49 244


Her er kontrakt for leie av klubbkafè.
Her er kontrakt for leie av mekkeplass.
Her er kontrakt for motoroverhaling i mekkelokalet.
Her er kontrakt for de som har nøkler til mekkelokalet.

Her er kontrakt for reklameplass på AMCAR Askøy hjemmeside

Her er kontrakt mellom Amcar og AMCAR Askøy.