1987 Chevrolet Bilfrakter.Eier var Arne Gerhardsen Torsvik

Bilen ble innkjøpt våren 2007.
Planet skal forlenges slik at bilen kan ta Amcars.

Arne tok bilen med seg da han flyttet nordøstover.

Tilbake