1979 Chevrolet Corvette.Eier var Jan-Åge Dale

Bilen ble innkjøpt på forsommeren 2013, og Jan-Åge har mye glede av bilen.
Bilen har vært en glede. Putt inn nøkkelen og vri på tenningen og kjør.
Jan-Åge solgte bilen i januar 2017.Tilbake