1975 Chevrolet Corvette Sports Coup.Eier var Bart Bialy 

Bilen ble innkjpt i mars 2016 av Erik Basteson.
Han solgte denne videre til Bart i april 2016.
Bart lakkerte bilen i en r farge vren 2017.
Bilen ble solgt til Polen i november 2017.

Tilbake