1971 Ford Mustang Coupe

Eier var Bjørn Erichsen

Bilen ble kjøpt sommeren 2005. Nyimportert fra USA. Bjørn har pusset ned bilen og fjernet rust. Pussing og grunning har han tatt selv. Nå satser han på å få bilen lakkert i løpet av høsten, slik at den er ferdig montert og kan registreres til våren.
Bjørn solgte bilen i 2007.

Tilbake