1965 Ford Mustang Conv.Eier var Alf Reidar Berland

Alf Reidar kj°pte denne flotte Mustang i juni 2014.

Tilbake