Repotasjer av medlemmer i AMCAR Askøy.


Først en lliten Tribute til vår samarbeidspartner Ronnie Krabberød og hans bilblad "Right On"