Årsmelding 2002

 

Klubbdrift:

Antall medlemmer var 54 voksne og 4 ungdommer, men i tillegg til medlemmene har det vært mange ”kommende” medlemmer innom lokalet.

Det ble avholdt 9 medlemsmøter og 7 styremøter, samt et årsmøte. Dessuten kan arrangementene nevnes. 3 vellykkede, godt gjennomførte arrangementer, spesielt kan blåturen med Storm Weather Center med Siri Kalvig i spissen (Og Trygve som stolt sjåfør) tas med som fin sosial kjørekveld.

 

Mekkelokalet:

Klubbens nye mekkelokale har vært stappfullt med biler året gjennom, faktisk en bil for mye. Dette har vært et stort pluss for klubbens økonomi. Året 2002 var et år som i 2001 med mye god aktivitet med jevn flyt og fremgang på de ulike prosjektene, ungdomsprosjektet har det også vært iherdig jobbing på selv etter en kanskje litt for lang sommerferie.

Løftebukk og kompressor, som har vært mye i bruk, har hatt sin årlige service. Det ble i siste halvdel av 2002 investert i en del nytt verktøy som kommer klubbens medlemmer til gode i det nye verkstedsrommet som ble ferdig rundt juletider, og en litt mer avansert verktøystavle er på gang.

 

Klubben har i løpet av året investert 20.000,- i bygget som er eid av Askøy kommune. Beløpet er brukt til isolering og ny kledning av bakveggen utført på dugnad.

Ut ifra denne og andre mindre investeringer har klubben holdt ”skuten” flytende, men det blir en kommende jobb å sikre klubbens økonomi til et mer levelig nivå fremover.

Det er nå forresten kommet kopimaskin på kontorrommet, og PC-en er reparert av Roy Rodvelt og Kim Andrè Nesse, som for øvrig har gjort en formidabel jobb med å opprette egen internettside for klubben.

 

Kafeen:

Hver onsdag (MERK: TORSDAGER FREMOVER!) holder kafeen åpen, to kjekke ungjenter som yter en utrolig bra service for klubbens medlemmer. Takk for fin innsats. Stort sett hver onsdag har det vært åpent og det har jevnt over vært godt besøk. Kafeen blir et viktig samlingspunkt både for ungdommen og de andre voksne medlemmene, det blir et sted hvor klubbens tekniske problemer kan utveksle erfaringer, skryte, vise bilder fra treff, og lignende, få løst tekniske problem, etc. Kort sagt et meget viktig sosialt samlingspunkt.

 

Prosjektet:

Klubbens prosjekt og Askøy brannvesens tidligere brannbil er en 1962 international power wagon. Det er blitt jobbet flittig påbilen i løpet av året., ungdommene håper å kunne få den ferdig i løpet av 2003. Vi er nå kommet til et stadium hvor restaureringen begynner å ksote litt i kroner og øre, men vi skal nok klare dette.

 

Annet:

Vi nevner også at klubbens medlemmer og biler var vært godt representert og synlig i trafikken på ulike arrangement i fjor. Ellers må det nevnes at eldreturen ikke ble avholdt p.g.a. av representanten hos frivillighetssentralen var i langtidssykeleie i fjor, am på vegne av medlemmene kan det sies at dette er en tradisjon ACCA ønsker å holde liv i.

 

For styret, formann Øyvind Berntsen.

 

Tilbake