Mekkeplass i lokalene til AMCAR Askøy.

Lyst å bli medlem?--> Klikk her.

Vi har totalt 6 til 7 mekkeplasser i lokalet. Har du vært medlem i 12 mnd. eller lengre kan du sette deg opp på liste for mekkelplass i klubbens mekkehall. Du kan enten sette deg opp for en måned, et halvt år eller langtidsplass på 12 måneder. Vær smart, og sett deg opp i god tid. Det henger liste ved trapp opp til klubbkafè i mekkehall.
Vil du ha bil eller motor inn i mekkelokalet, ta kontakt med Hallansvarlig for mer info.

OBS! Hvis du har mekkeplass for en bil, følger den bilen...og ikke personen.
Eier av bilen er den som må søke om mekkeplass og være medlem i tillegg til den som gjør jobben.
Vil du ha inn en annen bil du eier, må du sette deg opp på venteliste for å få inn denne.
Selges bilen mens du har mekkeplass, får ikke ny eier automatisk overta mekkeplassen hvis det er venteliste.
Han må da ta ut bilen og sette seg på venteliste for å komme inn igjen.

Vi prøvde vinteren 2009 / 2010 å midlertidig ha inne 8 biler og en Harley i mekkehallen. Dette ble trangt og fungerte dårlig.
Før 2006 gikk det å stue mekkehall full, da mekkehall fungerte mer eller mindre som lagringsplass året rundt. De siste årene har vi fått en meget positiv trend der det mekkes hver dag, og alt mer enn 7 biler inni lokalet blir for trangt.
8 biler ble som sagt alt for trangt, og fra nå er det MAX 7 biler i mekkehall. (19/1-2010)
Skal det jobbes på bilene, er det mest gunstig at det kun er 6 biler inne i mekkelokalet.

Følgende 6 biler har mekkeplass:

Kom inn høsten    2016: 1970 Mercury Marquis 2dht., AMCAR Askøy Ungdomsmekkere
Kom inn høsten    2016: 1966 Cadillac deville Cab., Johnny Lillefosse
Kom inn høsten    2017: 1965 Cadillac Deville Cab., Jan Fredrich Bates
Kom inn høsten   2018: 1975 Chevrolet Corvette, Eva W. Hellem
Kom inn høsten   2018: 1959 Plymouth Custom Suburban, Knut Larsson
Kom inn høsten   2018: 1973 Lincoln Continental Mark IV, Vidar Helland

Vi har som oftest venteliste på biler som ønsker plass i mekkelokalet.
Ønsker du info om venteliste, ring Hallansvarlig


Skal du til med en sveisejobb må dette avtales med hallansvarlig siden sveisetråd og gass er en stor utgift for klubben.
Dette vil da koste ekstra utover leie av mekkeplass.(16/3-2010) 
Hvis du skal sveise på din ikke-amerikanske bil, koster dette kr.100,- pr.gang. På større sveisejobber må det avtales på forhånd.(16/3-2010)

Utlån av nøkkel til mekkehall skal kun foregå etter at SMS er sendt til Hallansvarlig. I SMS skal navnet på både utlåner og lånetaker stå. 
(SMS= felles ansvar) Lånetaker må være medlem. (12.08.2009)


Løftebukk er for alle medlemmer, men Amcars har fortrinnsrett. De som jobber på ikke-amerikansk bil kan selfølgelig ikke vises bort på stedet om det kommer en Amcar, men må få lov å gjøre seg ferdig. Det er forbudt å forlate bil på løftebukk om natt. (trill dem ut) Spesielle tilfeller avtales med Hallansvarlig, men det er nok en fordel at alle større jobber avtales med Hallansvarlig.(20.01.2010)
Bruk av løftebukk for mekking på bil til ikke-medlem (bror/kamerat osv.) koster kr.100,- pr. gang. Se kontonummer her
Det er forbudt for medlemmer å gjøre jobber mot betaling i klubbens lokaler. (10.01.2012)


Pris pr. måned for leie av mekkeplass til bil er for tiden kr.400,-(12.08.2015)
Du kan leie mekkeplass for å overhale motor i klubblokalet. Pris er kr.150,- pr.måned.
For å flikke på ikke-amerikansk bil tilhørende et medlem, henvises til "Nyheter 30/09.2007"
Totalforbud mot å mekke på firmabil. (20/01.2010)
Ta med hjem igjen ditt store boss/søppel/pappesker hvis du er i mekkelokalet en dag.
Kast småboss opp i bosspann, og ikke forlat noe ved siden av bosspann. (20/01.2010)

HMS (01.12.2011):
Styret har for tiden stor fokus på sikkerhet. Natt-arbeid var et tema som det skulle undersøkes mer om. Dette ble en fortsettelse på det som ble sagt på forrige møte: Det gjelder både arbeid alene i lokalet og brannsikkerhet ved f.eks. sveising. Meld fra hvor du går hvis du skal til med farlig jobb alene i lokalet. Har du sveiset, skal lokalet ikke forlates før etter en halvtime (gjelder hele døgnet). Dette pga. brannsikkerheten. Bruk f.eks. denne tiden til å koste og rengjøre mekkeplassen din. 
Det er satt inn flere slukkeapperat, og nå er to vanntåkeapperat kjøpt inn. Alle pulverapperat skal på sikt fases ut når "de går ut på dato".
Når det gjelder natt-arbeid i lokalet, så er det ikke noen begrensninger på dette for oss hobbymekanikere. Eneste begrensning som en kan finne i arbeidstidsbestemmelsene, er om du f.eks. leier inn en lønnet mekaniker til å skru for deg (mot betaling)(kun dagtid/kveld).

Det er viktig å betale kontigent i AMCAR Askøy hvert år.
AMCAR Askøy har nemlig en regel som sier at de som skal inn med bil i klubbens mekkelokale, må ha vært medlem i 1 år/de siste 12 mnd.
Unnlot du å betale i fjor, og betalte i januar, kommer du ikke inn med bil før i januar neste år.
GARASJE / VINTERLAGRING:
Ønsker du å leie garsjeplass / vinterlagerplass?
Kontaktperson er Formann.
*******************************

Vinterlagring på Osterøy i tempererte lokaler.
Dette er et fint lokale som kan ta amcars og hobbybiler, samt bobiler og utstyr.
Eget støvtett rom for MC.
Det er endel ledige plasser både for bobiler/campingvogn og vanlige biler/båter. Priser fram til påske 4-5000 for bobil etter størrelse. Kr 3000 for personbiler. Mulighet for helårsleie hvis noen har prosjekter som skal lagres lenge. Tørre fine lokaler med varmepumpe etc. Maks høyde inn porten 3 meter. Ta kontakt snarest hvis du er interesert! Førstemann til mølla. Tlf 97575978
Ta kontakt med Kjetil Lea i Lea's Eiendom på mobil 975 75 978 for mer info.

*******************************

Vinterlagring på Tjeldstø:
Trenger du vinterlagringsplass til bil eller annet i vinter, finnes det en lagerhall / rubbhall på Tjeldstø du kan få plass i.
Hallen er på 1400m2 og er et tørt kaldtlager. Du ringer 91733601 for mer info.

*******************************

FIX BIL har vinterlagring for bil, Laksevåg på Blikkvalseverket. De tar kr.700,- pr. mnd. for en amcar.
Temperert og holder 20 gr.C hele året.
Kontakt mobil 936 25 838 for mer info.