JAN ØYVIND BERG

Nedre Hagen 6

5305 Florvåg

 

Mob: 917 75 398

e-mail: jan.berg.offshore@gmail.com

Yrke : Mekaniker / Operatør / Helsearbeider

 

Biler: Nei

 

Endring i adresse, Tlf.,Mob.,e-mail og biler sendes på SMS til ACCA MOBIL 986 63 718

Tilbake