FRODE H. KALLEKLEIV

Søre Tjuvavågen 8

5305 Florvåg

 

Mob: 480 97 735

e-mail: fhkallek@broadpark.no 

Yrke : ?

 

Biler: Nei

 

Endring i adresse, Tlf.,Mob.,e-mail og biler sendes på SMS til ACCA MOBIL 986 63 718

Tilbake