BJØRN JAKOBSEN

Bønesheien 116

5154 Bønes


Mob: 994 73 204

e-mail: bjoernjak@gmail.com

Yrke : ?

 

Biler: Nei

 

Endring i adresse, Tlf.,Mob.,e-mail og biler sendes på SMS til ACCA MOBIL 986 63 718

Tilbake