BJØRN CHARLES JOHANNESSEN

Heggernesveien 29A

5314 Kjerrgarden

 

Mob: 996 33 444

e-mail: bcharlesjohannessen@gmail.com

Yrke : Archer CRI / Mekk

 

Biler:   -74 Dodge Charger SE Hardtop

 

Endring i adresse, Tlf.,Mob.,e-mail og biler sendes på SMS til ACCA MOBIL 986 63 718

Tilbake