Avtale om reklameplass på AMCAR Askøy sin hjemmeside

 

www.accaskoy.com

 

 

 

AMCAR Askøy selger reklameplass på sin hjemmeside. Formålet er å finansiere multimedieutstyr m.m. til bruk ved temakvelder, arrangementer og ungdomsarbeid, samt vedlikehold og drift av hjemmesiden. Klubben drives med det formål å bevare, restaurere og bruke amerikansk bil.

 

Det inngåes avtale om reklameplass mellom AMCAR Askøy og ………………………… Avtalen gjelder for ……..år, og prisen er satt til kr.:……, - som forfaller til betaling ved inngåelse av avtalen.

Avtalen gjelder fra ………….. til ……………..

I god tid før avtalens utløp vil AMCAR Askøy kontakte Deres firma for eventuell ny avtale.

 

Deres firma kan levere logo på diskett el.l., eventuelt at AMCAR Askøy henter logo fra Deres firmas eksisterende hjemmeside.

 

Avtalt beløp innbetales til:

 

AMCAR  Askøy, Florvågveien 89, 5305 Florvåg

Kontonr.: 1503.36.21873

 

AMCAR Askøy takker for tilliten, og ser frem til et godt samarbeid!

 

 

 

……../……. ...........

 

 

For AMCAR Askøy:                           For ………………………….........................

 

 

……………………………...............                …………………………………................