Utlån av nøkkel til AMCAR Askøy

 

 

Det er ingått avtale om utlån av nøkkel nr.­­­­............til medlem ..............................................................

grunnet ......................................................................( styreverv / mekkeplass, skriv det som passer).


 1. Nøkkel må leveres tilbake til kasserer så snart styrevervet / mekkeplasskontrakt utgår.

      Avtale om tilbakelevering av nøkkel gjøres på mobil.................................... (kasserer).

 1. Hvis du låner ut nøkkel til et annet medlem, må du sende en SMS til Hallansvarlig på

  mobil............................. og informere han om hvem du har lånt ut nøkkel til og hvor lenge.

 2. Plassen gjelder for en spesifikk bil. Når bilen forlater lokalet eller skifter eier, skal nøklene til klubblokalet umiddelbart innleveres.

 3. Er du i styret og skal inn på løftebukk eller bruke mekkelokalet, må det ryddes før du forlater klubblokalet hver dag.

 4. Det er kun lov og lakke med sprayboks eller sprøyte i lakkboksen. Hvis det står bil inni ”lakkboks”, må du selv avtale med eier av denne bil god tid i forveien før lakkering.

 5. Medlemmene som benytter klubbens eller eget utstyr / verktøy skal forsikre seg om at utstyret/verktøyet er i orden og forsvarlig å bruke før det benyttes.

 6. Fellesbenk etc. skal ryddes daglig etter bruk! Har du pusset brukt sandblåsekabinett / pusset eller støvet må du kanskje sope hele lokalet etter deg!

 7. Gå ikke inn i gang eller opp i kafè uten blå overtrekksokker!
  Vask deg og ta av kjeledress dersom du skal gå opp i kafè-lokalet.

 8. Mislighold vil føre til inndragelse av nøkkel !!!
FOR AMCAR ASKØY

KASSERER   Sign.                                                           LÅNETAKER Sign.