Motoroverhalingskontrakt      

 

Det er inngått avtale den ……………………….mellom styret i AMCAR Askøy og

 

medlem……………………………………… om leie av motoroverhalingsplass i klubbens

mekkelokaler. Leieperioden er maks. 2 mnd. om gangen og regnes fra …………... til ………….., men kan avbrytes tideligere av begge parter. Hvis leie skal forlenges må ny kontrakt skrives! Leietaker har i utgangspunktet førsterett på forlengelse av leie av plassen hvis styret ikke har noe å utsette på leietaker og leietakeren ikke har brutt noen av følgende punkter:

 

 

1.      Leien er for tiden kr. 150,- pr. mnd., skal betales for to måneder av gangen - på forskudd!      NB!  Mislighold av leie over innbetalingsfrist vil medføre utkastelse og inkasso.

2.      Medlemskontigent skal være betalt.

3.      Det er ingen selvfølge at denne kontrakt medfører at leietaker får egen nøkkel.

4.      Plassen gjelder for en spesifikk motor, og ingen andre deler eller utsyr.
Ingenting skal stå på gulvet rundt omkring i lokalet!  Ikke engang på paller på gulv!

5.       Motor skal alltid plasseres på motorbukk, og deler som du demonterer skal tas med hjem eller legges i anvist hylle såfremt dette er avtalt med Hallansvarlig.

Avtale:……………………………………………………………..

6.      Mekkelokalet skal ikke være en lagringsplass for motoren. Det skal jobbes jevnt på den, så
 
fremt ikke annet er avtalt med hallansvarlig.Avtale: ……………………………………

7.      Det er kun lov og lakke med sprayboks eller sprøyte i ”lakkboksen”. Hvis det står bil inni ”lakkboks”, må du selv avtale med eier av denne bil god tid i forveien før lakkering.

8.      Fellesbenk etc. skal ryddes daglig etter bruk! Det skal være ryddig rundt motoren.
Har du brukt sandblåsekabinett / pusset og støvet må du kanskje sope hele lokalet etter deg!

9.      Søppel og boss som er for stort og ikke går oppi boss-spann skal du alltid ta med deg hjem og kaste selv! ALDRI forlat boss ved siden av boss-spann.

10.  Gå ikke inn i gang uten blå overtrekksokker!
Vask deg og ta av kjeledress dersom du skal gå opp i kafè-lokalet.

11.  Medlemmene som benytter klubbens eller eget utstyr / verktøy skal forsikre seg om at utstyret/verktøyet er i orden og forsvarlig å bruke før det benyttes. Klubben er ikke ansvarlig for skader og lignende verken på bil, personer eller utstyr.

12.  Arbeidsliste for perioden: …………………………………………………………………

 

FOR ACCA                                                                                  Vennligst les denne nøye…

HALLANSVARLIG   Sign.                                                          LEIETAKER Sign.