KONTRAKT      

 

Det er inngått avtale den ……………………….mellom styret i AMCAR Askøy og

 

medlem……………………………………… om leie av bilplass nr.:……… i klubbens

mekkelokaler. Leieperioden er maks. 6 mnd. om gangen og regnes fra …………... til ………….., men kan avbrytes tideligere av begge parter. Hvis leie skal forlenges må ny kontrakt skrives! Leietaker har i utgangspunktet førsterett på forlengelse av leie av plassen hvis styret ikke har noe å utsette på leietaker og leietakeren ikke har brutt noen av følgende punkter:

 

 

1.      Leien er for tiden kr. 350,- pr. mnd., skal betales for to måneder av gangen - på forskudd!      NB!  Mislighold av leie over innbetalingsfrist vil medføre utkastelse og inkasso.

2.      Medlemskontigent skal være betalt.

3.      Hvis du låner ut nøkkel til et annet medlem, må du sende en SMS til Hallansvarlig på mobil......................... og informere han om hvem du har lånt ut nøkkel til og hvor lenge.

4.      Mekkelokalet skal ikke være en lagringsplass for bilen. Det skal jobbes jevnt på den, så

fremt ikke annet er avtalt med hallansvarlig: …………………………………………….

5.      Deler / utstyr /dekk som ikke hører til den bil som det leies mekkeplass for, skal ikke oppbevares i lokalet.

6.      Det er kun lov og lakke med sprayboks eller sprøyte i ”lakkboksen”. Hvis det står bil inni ”lakkboks”, må du selv avtale med eier av denne bil god tid i forveien før lakkering.

7.      Fellesbenk etc. skal ryddes daglig etter bruk! Det skal være ryddig rundt egen benk og bil. Har du pusset / støvet må du kanskje sope hele lokalet etter deg!

8.      Vi har to grønne boss-spann som har tømmedag hver tirdag morgen. Sett ut boss-spann senest mandag kveld på hjørnet mot KIWI-butikken.
Søppel og boss som er for stort og ikke går oppi boss-spann skal du alltid ta med deg hjem og kaste selv! ALDRI forlat boss ved siden av boss-spann.

9.      Toalett skal vaskes innen søndag i uke  ………………………………osv.
Gå ikke inn i gang uten
blå overtrekksokker!
Vask deg og ta av kjeledress dersom du skal gå opp i kafè-lokalet.

10.  Medlemmene som benytter klubbens eller eget utstyr / verktøy skal forsikre seg om at utstyret/verktøyet er i orden og forsvarlig å bruke før det benyttes. Klubben er ikke ansvarlig for skader og lignende verken på bil, personer eller utstyr.

11.  Plassen gjelder for en spesifikk bil. Når bilen forlater lokalet eller skifter eier, skal nøklene til klubblokalet umiddelbart innleveres til Hallansvarlig eller noen i styret, og man må sette seg opp på venteliste igjen for å komme inn med annen bil.

12.  Ved arbeid på bil skal motor alltid plasseres på motorbukk, og deler som du demonterer skal legges i anvist hylle i pallereol, inni bil eller tas med hjem.
Ingenting skal stå på gulvet rundt omkring i lokalet!  Ikke engang på paller på gulv!

13.  Arbeidsliste for perioden: …………………………………………………………………

 

FOR ACCA                                                                                  Vennligst les denne nøye…

HALLANSVARLIG            Sign.                                                          LEIETAKER Sign.