1995 Jeep Cherokee 4.0.Eier er Fritjof Lohne

Fritjof kj°pte denne i mai 2016 da han satte tilside sin Ford Econoline Van.
Riple Auto i Bergen hadde denne for salg, og Fritjof slo til

Send mer info til Webmaster.Tilbake