1989 Chrysler LeBaron Conv.Eier var Cato Gunnar Hatlem

Bilen ble innkjøpt i 2004 med defekt motor.
Denne ble overhalt sommeren 2005 og satt i på høsten.
Cato bruker bilen jevnlig.

Cato solgte bilen i 2009.Tilbake