1976 Chevrolet Camaro

Eier var Lasse Johannessen

Januar 2008 Nytt elektrisk anlegg kobles opp og motor startes.April 2006 Ledningsnettet må byttes.April 2006 Orginalt Camarointeriør monteresApril 2006 Nye forfjærer monteres

Tilbake