1975 Cadillac Eldorado Conv.Eier var Harald Ystanes

Harald kjøpte bilen på høsten 2014 i fin stand.
Han eide bilen til han gikk bort i april 2018.

Tilbake