1972 FORD GRAN TORINO SPORT 2dht.Eier er Espen Pedersen

Espen kjøpte denne bilen våren 2011.
Espen, send mer info til accaskoy@hotmail.com

Tilbake