1965 Ford Mustang Conv.Eier er Alf Berland

Alf kj°pte denne flotte Mustang i juni 2014.

Tilbake