1957 Cadillac Eldorado Brougham.



Eier var Magne Kleppe

Han kjøpte bilen og fikk den til vestlandet rett før Motorramautstillingen i Haugesund 20-21 sept.2008.
Nå er bilen delvis demontert og det jobbes jevnt på bilen vinteren 2009 / 2010.
Den monteres vinteren 2010/2011, og i mai 2011 ventes det bare på forgasser, montering av radiator 
og omlegging av nye dekk før bilen igjen skal startes opp. 
Bilen ble solgt videre i 2013.









Alle braketter er gulkadmiert.



Alt nytt i forstilling



Til og med bremsekraftforsterker har vært i deler og gulkadmiert



Dashbord montert





Alt nytt i bremser



varmeapperatboksene






























Delene blir lakkert





Bilen ble høsten 2009 plukket ned innvendig for restaurering.



Dashbord lakkeres







Airride får nye belger



Tilbake