Vårmønstring til Voss 25.april 2010.AMCAR Askøy stilte sterkt på Voss.
Vossingene var i mindretall.

Tilbake