Sosial samling med rydding på agenda 2.februar 2008.Øyvind på plass med lastebil for å snu containerLeif, Ståle og Dag Robert fyller fire tilhengere med boss.Mye stålskrap og dekk skal kastesØystein Fengestad har lovet å fjerne camper han har stående utenfor klubblokalet.Formann Øystein Fengestad i full gang med sopekosten.

Tilbake