Onsdagstreff i Trollhettan i Sverige, Juli 2010.Opp mot 150 biler og mc kan det komme

Tilbake