Medlemsmøte 13.10.2004

Nestformann Øystein Fengestad og nytt medlem : Dag Robert Gjelsvik

Vidar Helland, Roy Rodvelt og Øystein Fengestad

Frode Rong og Arne Gerhardsen Torsvik

Reidar Paulsen, Oddvin Skråmestøog Æresmedlem Ove Gunnar Teigland

Thomas Iversen

Bjørn Erichsen

Maren Helland hadde sin siste dag i kiosken.
Takk for god innsats til dere begge!!!

Formann Trygve Hylland

Øystei Fengestad, Dag Robert Gjelsvik, Arne Gerhardsen Torsvik og Frode Rong tok i et tak med opphugging av gulvet.