Medlemsmøte 2.april 2008.Ny klubbjakke vises frem av Einar Østevoldog Dag Robert Gjelsvik

Ny banner er innkjøpt.
Fra v. bak: Bjørn Sandvik, Jan Olav Johannessen, Odd Monsen, Steinar Eikemo, Fritjof Lone, Leon Unnvik Jensen og Jostein Nyheim.
Foran sitter Dag Robert Gjelsvik og Daniel Nyheim.Leif Johansen, Ståle Aasebø, Øystein Fengestad, Reidar Paulsen, Bjøen Sandvik og Jan Olav Johannessen.Trine Hjertholm, Oddvin Skråmestø, Øyvind Berntsen og Leif JohansenKarl Frimann Johannessen, Øystein Fengestad, Trine Hjertholm, Oddvin Skråmestø, Øyvind Berntsen og Leif JohansenKarl Frimann Johannessen, Trine Hjertholm, Oddvin Skråmestø, Arne Totland, Øyvind Berntsen og Leif Johansen og Øystein Fengestad

Tilbake