Årsmøte 6.februar 2005

Samling i mekkehall før møtet.

Finn H. Andreassen setter inn ny innmat i bakaksel.

Vidar Helland rydder ut Pickup hytte.

Oddvin Skråmestø med frue og avtroppende formann Trygve Hylland

Påtroppende formann Øystein Fengestad, Øyvind Berntsen og Freidar Kalsen

Einar Østevold, Ståle M. Aasebø og Ronny Flagtvedt

Dag Robert Gjelsvik, Frode Rong, Finn H Andreassen og Arne Gerhardsen Torsvik, Roy Rodvelt og Leif Johansen

Dag Robert Gjelsvik, Frode Rong, Finn H Andreassen og Arne Gerhardsen Torsvik

Leon Unnvik Jensen, Jarle Kenneth Øien og Frode Rong

Thomas Iversen, Karl Frimann Johannessen, Vidar Helland og Reidar Paulsen

Trygve Hylland, Dag Robert Gjelsvik, Ny medlem Johnny Breivik, Leon Unnvik Jensen og Jarle Kenneth Øien