Årsmøte i American Car Club Askøy 21.januar 2008.Trine Hjertholm, Magnus Helland, Oddvin Skråmestø, Jan Olav Johannessen, Leif Johansen.Jan Olav Johannessen, Leif Johansen, Bjørn Sandvik og Steinar EikemoAudun Z. AasebøVidar Helland og Einar Høgberg. Karl Frimann Johannessen i midten bak.Karl Frimann Johannessen og Reidar PaulsenAleksander og Espen EliassenJohn Christian Skagen, Rolf Askeland og sønnKjøkkenet bestyres av Øystein Fengestad og Einar Østevold

Tilbake