Besøk av Amazon-klubben og Cruising 8.mai 2011.Nydelig vær og god stemning tidlig i Mai da Volvo Amazon-klubben var på Askøy

Cruising fra FlorvågVia Erdal

Via AskTil Herdla

Tilbake